Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • 2/ Bài 1
  • 2/ Bài 2
  • 3/ Bài tập
  • 4/ Dạng toán khác
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Hàm số bậc 2. Phương trình bậc 2

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 292


Tóm tắt nội dung:
Tiếp tục giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến Dạng 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào