Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Góc với đường tròn

Bài 5: Bài toán quỹ tích cung chứa góc.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 402


Tóm tắt nội dung:
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập về Bài toán quỹ tích cung chứa góc.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào