Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
  • Cơ chế hấp thu nước và khoáng
  • Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
  • Sự vận chuyển các chất trong thân cây
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 1: Sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 141

Nội dung bài giảng:

+ Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
+ Cơ chế hấp thu nước và khoáng
+ Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
+ Sự vận chuyển các chất trong thân cây

Chưa có thông báo nào