Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • chức năng và cấu tạo hệ tuần hoàn
  • Các loại hệ tuần hoàn
  • Các hoạt động của tim và hệ mạch
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 9: Tuần hoàn máu

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 44

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn
+ Các loại hệ tuần hoàn
+ Hoạt động của tim và hệ mạch
Các em chú ý:
chức năng hệ tuần hoàn: vận chuyển các chất (dinh dưỡng, chất thải, Oxi, CO2...) từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể
ở clip "Các loại hệ tuần hoàn", phút thứ 8h45 thầy quy định tâm nhĩ, thất phải và tâm nhĩ, thất trái bị nhầm bên. Máu đỏ tươi từ nhĩ trái => thất trái=> động mạch chủ => mao mạch => tĩnh mạch chủ (đỏ thẫm) => nhĩ phải. Máu đỏ thẫm từ nhĩ phải => thất phải => ĐM phổi => mao mạch phổi => TM phổi (đỏ tươi) => nhĩ trái

Chưa có thông báo nào