Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Hướng động
  • Phân loại hướng động
  • Ứng động
  • Phân loại ứng động
  • Ý nghĩa tính cảm ứng ở thực vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 7: Cảm ứng ở thực vật

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 36

Nội dung bài giảng:

+ Hướng động và phân loại các hướng động
+ Ứng động và phân loại ứng động
+ Ý nghĩa tính cảm ứng của thực vật

Chưa có thông báo nào