Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Các hình thức ss vô tính
  • Ứng dụng và ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 10: Sinh sản vô tính ở thực vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 47


Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung về sinh sản
+ Các hình thức sinh sản vô tính và ứng dụng trong đời sống con người
+ Vai trò của sinh sản vô tính

Chưa có thông báo nào