Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát hô hấp thực vật
  • Vai trò hô hấp với thực vật
  • Cơ chế hô hấp thực vật
  • Hô hấp sáng
  • Quang hợp, hô hấp, môi trường
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 5: Hô hấp ở thực vật

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 36

Nội dung bài giảng

+ Khái quát hô hấp thực vật
+Vai trò hô hấp với thực vật
+ Cơ chế hô hấp thực vật
+ Hô hấp sáng
+ Quang hợp, hô hấp, môi trường

Chưa có thông báo nào