Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Điện thế nghỉ
  • Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  • Truyền tin qua xinap
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 2: Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động, sự lan truyền xung thần kinh và truyền tin qua xinap

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 45

Nội dung bài giảng:

- Điện thế nghỉ và sự hình thành điện thế nghỉ
+ Điện thế hoạt động
+ Sự lan truyền xung thần kinh
+ Truyền tin qua xináp

Chưa có thông báo nào