Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Điện thế nghỉ
  • Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  • Truyền tin qua xinap
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 2: Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động, sự lan truyền xung thần kinh và truyền tin qua xinap

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 42

Nội dung bài giảng:

- Điện thế nghỉ và sự hình thành điện thế nghỉ
+ Điện thế hoạt động
+ Sự lan truyền xung thần kinh
+ Truyền tin qua xináp

Chưa có thông báo nào