Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng và nguồn cung cấp khoáng
  • Ni-tơ, vai trò sinh lý, chuyển hóa
    • Vai trò sinh lý
    • Qúa trình đồng hóa
    • Nguồn cung cấp N, chuyển hóa N trong đất và cố định N
  • Bón phân hợp lý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 3: Vai trò các nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 44

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát chung về các nguyên tố khoáng
+ Vai trò của các nguyên tố khoáng và các nguồn cung cấp khoáng
+ Ni-tơ, vai trò sinh lý và chuyển hóa ni-tơ
+ Bón phân hợp lý

Chưa có thông báo nào