Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sự phát triển
  • Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
    • Tuổi cây, nhiệt độ
    • Quang chu kỳ
    • Hormone ra hoa
  • Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 9: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 29

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sự phát triển
+ Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
+ Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt

Chưa có thông báo nào