Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 10: Cân bằng nội môi

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 30

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm cân bằng nội môi
+ Cơ quan duy trì cân bằng nội môi
+ Cân bằng áp suất thẩm thấu
+ Cân bằng nội môi

Chưa có thông báo nào