Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Tiêu hóa
  • Các hình thức tiêu hóa ở động vật
    • ĐV chưa có cơ quan tiêu hóa và ĐV có túi tiêu hóa
    • ĐV có ống tiêu hóa
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 7: Tiêu hóa ở động vật

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 38

Nội dung bài giảng:

+ Tiêu hóa là gì?
+ Các hình thức tiêu hóa: ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, có túi tiêu hóa, có ống tiêu hóa

Chưa có thông báo nào