Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Câu 4 (cách 1)
  • Câu 4 (cách 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

Bài 13. Bất đẳng thức với dấu bằng lệch (tiếp)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 240

Chưa có thông báo nào