Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

9. BẤT ĐẲNG THỨC AM GM

Kĩ thuật cân bằng hệ số xác định điểm rơi (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 512

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 chung BTTL

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: Ở clip 3 - bài 3, phút thứ 6, thầy giáo có viết nhầm tổng của \[m,n,p\], các em sửa lại thành \[\frac{m}{6} = \frac{n}{4} = \frac{p}{8} = \frac{{m + n + p}}{{6 + 4 + 8}} = \frac{3}{{18}} = \frac{1}{6}\] từ đó vẫn tiếp tục làm theo cách thầy giáo đã giảng, các em tìm được \[m = 1;\,\,n = \frac{2}{3};\,\,p = \frac{4}{3}\]
Từ đó suy ra \[4\left( {{a^2} + 1} \right) \geqslant 8a;\,\,6\left( {{b^2} + \frac{4}{9}} \right) \geqslant 8b;\,\,3\left( {{c^2} + \frac{{16}}{9}} \right) \geqslant 8c\]
\[ \Rightarrow S + \left( {4 + \frac{8}{3} + \frac{{16}}{3}} \right) \geqslant 8\left( {a + b + c} \right) = 24 \Leftrightarrow S \geqslant 12\]

Chưa có thông báo nào