Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3.a,b
  • Bài 3.c
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2. HỆ THỨC LƯỢNG VÀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC.

Bài 01. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 4.201

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào