Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC NHẤT.

Bài 01. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.510


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào