Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.

Bài 03. Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.890


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào