Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

9. BẤT ĐẲNG THỨC AM GM

Kĩ thuật khử căn

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 701

Chưa có thông báo nào