Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.

Bài 04. Số chính phương.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.412


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Số chính phương
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào