Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Mẫu 1 - Bài 1
  • Mẫu 2 - Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8. TÌM NHÂN TỬ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ.

Bài 07. Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.455


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 02:00 (clip 2- mẫu 2) sửa đúng thành:
$$ \left\{ \begin{align} & {{x}_{1}}a+b=\sqrt{{{x}_{1}}+4} \\ & {{x}_{2}}.a+b=-\sqrt{{{x}_{2}}+4} \\ \end{align} \right. $$ $$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & A.a+b=\sqrt{A+4} \\ & B.a+b=-\sqrt{B+4} \\ \end{align} \right. $$

với $$ A\to {{x}_{1}}\approx 7,8989794\,\,;\,\,B\,\to \,{{x}_{2}}\approx -1,898979486 $$ ($$x_2$$ là nghiệm của phương trình liên hợp $$x^2+x-22+14\sqrt{x+4}=0$$)

Giải hệ được \[a=\frac{1}{2}\,;\,\,b=-\frac{1}{2}\]

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào