Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 1 (tiếp)
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8. TÌM NHÂN TỬ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ.

Bài 01. Nâng lũy thừa nghiệm vô tỉ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.024

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nâng lũy thừa nghiệm vô tỉ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 07:47 (clip 3, bài 2) sửa đúng thành:
$$ \begin{align} & {{t}^{4}}=-2{{t}^{3}}+5{{t}^{2}}-6t+3 \\ & \Leftrightarrow {{t}^{4}}+2{{t}^{3}}-5{{t}^{2}}+6t-3=0 \\ & \Leftrightarrow ({{t}^{2}}-t+1)({{t}^{2}}+3t-3)=0 \\ \end{align} $$
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào