Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5. TAM THỨC BẬC HAI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Bài 02. Ứng dụng định lý Viete (tiếp).

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.131

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ứng dụng định lý Viete.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
- Ở phút 10:42 clip 1 (Bài 1 - cách 2) sửa đúng thành:

\[\frac{(x_{1}^{2}-2)(x_{2}^{2}-2)}{({{x}_{1}}-1)({{x}_{2}}-1)}=4\]

\[\Leftrightarrow \frac{m({{x}_{1}}-1).m({{x}_{2}}-1)}{({{x}_{1}}-1)({{x}_{2}}-1)}=4\]
- Clip bài 2 (phút 7:30): Sửa thành: Giá trị của m là: m = 1 (do đề bài m khác 0).

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào