Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6a
  • Bài 6b
Nhấn để bật tiếng
X

10. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chứng minh tiếp tuyến

Độ dài: 99 phút - Số lượt học 728

Chưa có thông báo nào