Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT.

Bài 01. Phép chia hết, phép chia có dư.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.556


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép chia hết, phép chia có dư
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào