Topclass iLearn Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung về thiết bị vào - ra
  • Sơ đồ tổng quát của máy tính
  • Tìm hiểu các thiết bị vào - ra
  • Tìm hiểu về thiết bị nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1: Thiết bị vào - ra

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.057

Chưa có thông báo nào