Topclass iLearn Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống
  • Tìm kiếm tuần tự một số trong dãy
  • Thuật toám tìm kiếm tuần tự
  • Bài toán tìm kiếm
Nhấn để bật tiếng
X

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 33: Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào