Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Hàm Max - Min
  • Hàm Count - CountA
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 20: Công cụ hỗ trợ tính toán (phần 2)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 135

Chưa có thông báo nào