Topclass iLearn Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Kết nối các thiết bị
  • Một số thao tác gây lỗi
Nhấn để bật tiếng
X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 2: Thực hành với các thiết bị vào - ra

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 571

Chưa có thông báo nào