Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Kết nối các thiết bị
  • Một số thao tác gây lỗi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 2: Thực hành với các thiết bị vào - ra

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào