Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Mạng xã hội
  • Tạo tài khoản cá nhân
Nhấn để bật tiếng
X

TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 7: Thực hành sử dụng mạng xã hội

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 235

Chưa có thông báo nào