Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Thiết lập thông số trang in
  • Xem trước trang tính và in
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 24: Định dạng trang tính và in

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 102

Chưa có thông báo nào