Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Thiết lập thông số trang in
  • Xem trước trang tính và in
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 24: Định dạng trang tính và in

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào