Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Phần mềm máy tính
  • Phần mềm ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 3: Phần mềm máy tính

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 622

Chưa có thông báo nào