Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Phần mềm máy tính
  • Phần mềm ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 3: Phần mềm máy tính

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 388

Chưa có thông báo nào