Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Phần mềm bảng tính
  • Bảng tính Excel
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 11: Phần mềm bảng tính

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 317

Chưa có thông báo nào