Topclass iLearn Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Cửa sổ File Explorer
  • Tìm hiểu đuôi tên tệp
  • Thực hành với tệp và thư mục
Nhấn để bật tiếng
X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 5: Thực hành quản lí dữ liệu

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 328

Chưa có thông báo nào