Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Cửa sổ File Explorer
  • Tìm hiểu đuôi tên tệp
  • Thực hành với tệp và thư mục
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 5: Thực hành quản lí dữ liệu

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 176

Chưa có thông báo nào