Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá Mạng xã hội
  • Đặc điểm Mạng xã hội
  • Chức năng cơ bản của Mạng xã hội
Nhấn để bật tiếng
X

TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 6: Mạng xã hội

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 397

Chưa có thông báo nào