Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Định dạng Font chữ
  • Định dạng hiển thị số liệu
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 14: Định dạng dữ liệu trên trang tính

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 222

Chưa có thông báo nào