Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Chia đôi tìm kiếm dãy số
  • Thuật toán tìm kiếm nhị phân
  • Chiến lược chia để trị
Nhấn để bật tiếng
X

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 34: Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 100

Chưa có thông báo nào