Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Hàm trong chương trình bảng tính
  • Tìm hiểu một số hàm
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 18: Công cụ hỗ trợ tính toán (phần 1)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 144

Chưa có thông báo nào