Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Hàm trong chương trình bảng tính
  • Tìm hiểu một số hàm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 18: Công cụ hỗ trợ tính toán (phần 1)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 38

Chưa có thông báo nào