Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Trao đổi thông tin trên Mạng xã hội
  • Lợi ích của Mạng xã hội
  • Tác hại của Mạng xã hội
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 8: Trao đổi thông tin trên Mạng xã hội

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 150

Chưa có thông báo nào