Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Trao đổi thông tin trên Mạng xã hội
  • Lợi ích của Mạng xã hội
  • Tác hại của Mạng xã hội
Nhấn để bật tiếng
X

TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 8: Trao đổi thông tin trên Mạng xã hội

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 227

Chưa có thông báo nào