Học tốt Tin học 7

Bài 27: Tạo bài trình chiếu sẽ được mở vào ngày 12/11/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 27: Tạo bài trình chiếu

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào