Học tốt Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tệp tin
  • Tìm hiểu thư mục
  • Bảo vệ dữ liệu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 4: Quản lý dữ liệu trong máy tính

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 445

Chưa có thông báo nào