Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tệp tin
  • Tìm hiểu thư mục
  • Bảo vệ dữ liệu
Nhấn để bật tiếng
X

MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 4: Quản lý dữ liệu trong máy tính

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 553

Chưa có thông báo nào