Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Sự nghiệp thơ văn
  • Tìm hiểu chung
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ II (THAM KHẢO)

Bài 02: Đại cáo bình Ngô

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 7

Đại cáo bình Ngô được soạn thảo bởi Nguyễn Trãi khi ông thừa lệnh vua Lê Lợi viết bản cáo công bố cho cả nước sự kiện lịch sử quân ta đại thắng, dẹp yên giặc Ngô. Bản cáo này có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng của thầy giáo để hiểu rõ về văn kiện lịch sử của dân tộc cũng như tài năng độc đáo, sự sáng tạo riêng của Nguyễn Trãi nhé!

Chưa có thông báo nào