Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về văn bản
  • Tìm hiểu văn bản
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ II (THAM KHẢO)

Bài 03: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 7


Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ là tác phẩm viết bằng chữ Hán, ra đời vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVI. Đây là tác phẩm vừa có giá trị hiện thực và nhân đạo cao, vừa là một tuyệt tác của thể loại truyền kì. Các em nhớ theo dõi và ghi chép lại bài nhé!

Chưa có thông báo nào