Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1 + 2. Kiến thức cần nhớ
  • 3. PP chứng minh 1 tia nằm giữa 2 tia
    • Dạng 1: Dựa vào 2 góc kề nhau
    • Dạng 2: 2 tia thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau
    • Dạng 3: 2 tia cùng thuộc một nửa mặt phẳng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 03. Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.554

Chưa có thông báo nào