Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Tổng quan chương trình (học cái gì và học thế nào)

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung


Như thường lệ, bài giảng mở đầu khóa học, thầy gửi đến các em phần tổng quan chương trình Ngữ văn 7. Nội dung bài giảng không phải là "điểm danh" các nội dung trọng tâm trong chương trình mà tập trung chia sẻ với các em những kinh nghiệm hữu ích để học tốt môn học cũng như làm tốt các dạng bài ở những phần kiến thức khác nhau. Mời các em bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ngữ văn 7. Học cái gì
  • Ngữ văn 7. Học thế nào
    • Phương pháp chung
    • Phương pháp riêng cho từng phần nội dung
X