Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + VD1 +VD2
  • VD3
  • VD4
  • Giới hạn của dãy số chứa thành phần mũ + VD1 +VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 2. Giới hạn dãy số (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6.289

Lưu ý: trong VD4, thầy bị nhầm dấu VD4. Các em sửa thành dấu "-" nhé, kết quả cuối cùng vẫn đúng

Chưa có thông báo nào