Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 6. Thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng sẽ được mở vào ngày 02/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 6. Thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 946

Bài giảng dạy cách xác định thiết diện chứa một đường thăng và vuông góc với mặt phẳng

Ví dụ 4. Thầy chép thiếu đề, các em bổ sung thêm dữ kiện BD vuông góc BC nhé

Chưa có thông báo nào