Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 6. Thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.558

Bài giảng dạy cách xác định thiết diện chứa một đường thăng và vuông góc với mặt phẳng

Ví dụ 4. Thầy chép thiếu đề, các em bổ sung thêm dữ kiện BD vuông góc BC nhé

Chưa có thông báo nào