Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Hoạt động
    • HĐ 1: So sánh số có một chữ số với số có hai chữ số
    • HĐ 2: So sánh số có hai chữ số với số có hai chữ số
    • HĐ 3: Sắp xếp các số theo thứ tự
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP ĐẦU NĂM

Bài 02. Ôn tập so sánh và sắp xếp số trong phạm vi 100 (P1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.895


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ôn tập so sánh và sắp xếp số trong phạm vi 100.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào