Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Hoạt động
    • HĐ 1: So sánh số có một chữ số với số có hai chữ số
    • HĐ 2: So sánh số có hai chữ số với số có hai chữ số
    • HĐ 3: Sắp xếp các số theo thứ tự
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP ĐẦU NĂM

Bài 02. Ôn tập so sánh và sắp xếp số trong phạm vi 100 (P1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.584


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ôn tập so sánh và sắp xếp số trong phạm vi 100.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào