Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Bảng nhân 5
  • HĐ 2: Nhân nhẩm một số với 5
    • Ôn tập một nửa của số chẵn, đếm cách đều 5 đơn vị
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA

Bài 04. Nhân với 5 (P1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 235


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nhân với 5
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào