Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các số trong phạm vi 1000
  • HĐ 2: Vị trí các số trong bảng1000 số
  • HĐ 3: Số tròn chục, số tròn trăm liền trước - liền sau của một số. Đếm cách đều trên bảng 1000 số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 6. SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 03. Bảng 1000 số (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 289


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bảng 1000 số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào