Toán 2

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Giới thiệu đơn vị đề-xi-mét
 • HĐ 2: So sánh số đo và tính toán với số đo
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO THỜI GIAN

Bài 01. Đề-xi-mét.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 419

Chưa có thông báo nào